Category Archives: Kinh doanh

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA
Nâng tầm tri thức – Khẳng định giá trị
—o0o—
Đào tạo năng lực Lãnh đạo – Quản lý: Các khóa đào tạo CEO, CPO, CFO, HRM, CHRO, CCO, CMO,… đào tạo cấp trung,…
Các chứng chỉ hành nghề: Bao gồm các chứng chỉ hành nghề bất động sản, chứng khoán, xây dựng, quản lý tòa nhà, chung cư, …
Kỹ năng mềm chuyên nghiệp: Top Olympia thường xuyên tổ chức các lớp về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, đàm phán, kỹ năng thuyết phục, bán hàng, làm việc nhóm,…