Đào tạo vẽ và thiết kế cơ khí trên máy tính

Đào tạo vẽ và thiết kế cơ khí trên máy tính tại Bình Dương

Trung tâm dạy nghề đào tạo vẽ và thiết kế cơ khi trên máy tính tại Bình Dương giúp bạn có năng lực vẽ và thiết kế trên máy tính, kỹ thuật thiết kế chi tiết và sản phẩm, tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu thiết kế. Có khả năng tổ chức thiết kế, quản lý tổ nhóm thiết kế và sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm.

Đào tạo autocad tại bình dương

Nội dung khóa học thiết kế cơ khí trên máy tính

1. Lệnh vẽ cơ bản bao gồm:

 •  Đoạn thẳng
 • Đường tròn
 • Cung tròn
 • Các thủ thuật hiệu chỉnh
 • Lệnh vẽ đa giác (Polygon)
 • Lệnh vẽ hình chữ nhật (Rectangle)
 • Lệnh vẽ hình elip (Ellipse)
 • Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng

2. Vẽ và thiết kế bản vẽ hình chiếu vuông góc

 • Ý nghĩa của hình chiếu vuông góc
 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Các lệnh vẽ và thiết kế.
 • Vẽ và thiết kế bản vẽ hình chiếu vuông góc.
 • Kiểm tra: thiết kế khung tên A4.

3. Vẽ, thiết kế và xử lý bản vẽ chế tạo cho máy phay CNC

 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.
 • Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ chế tạo trên máy phay CNC.

4. Vẽ, thiết kế và xử lý bản vẽ chế tạo cho máy tiện CNC

 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.
 • Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ chế tạo trên máy tiện CNC.

5. In và xuất bản vẽ

 • Ý nghĩa của việc in và xuất bản vẽ.
 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Lệnh in bản vẽ và ứng dụng.
 • Lệnh xuất bản vẽ và ứng dụng.

6. Vẽ, thiết kế và trình bày bản vẽ nguyên lý chuyên ngành cơ khí

 • Ý nghĩa của bản vẽ nguyên lý và những quy ước.
 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.
 • Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ nguyên lý chuyên ngành cơ khí.
 • In bản vẽ và đánh giá.

7. Vẽ, thiết kế và trình bày bản vẽ lắp chuyên ngành cơ khí

 • Ý nghĩa của bản vẽ lắp và những quy ước.
 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.
 • Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ lắp chuyên ngành cơ khí.
 • In bản vẽ và đánh giá.

8. Vẽ, thiết kế và trình bày bản vẽ chi tiết chuyên ngành cơ khí

 • Ý nghĩa của bản vẽ chi tiết và những quy ước.
 • Thiết lập môi trường làm việc.
 • Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.
 • Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ chi tiết chuyên ngành cơ khí.
 • In bản vẽ và đánh giá.

Kỹ năng nghề nghiệp

– Đọc, hiểu nội dung và các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

– Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế..

– Tổng hợp, thiết lập được hồ sơ thiết kế.

– Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế.

– Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế.

– Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu.

– Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm.

– Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ và nhóm.

Đăng ký khóa học ngay tại đây:

ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI BÌNH DƯƠNG

Công ty TNHH Lâm Minh Long

 Số 555A đại lộ bình dương ,Hiệp thành, TP. TDM, Bình Dương.

 0981.550.510– – 0901.550.510

 daotaobinhduong.com@gmail.com