KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp”

1. Mục tiêu của khóa học

Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Hiểu giao tiếp là gì ?
 • Vai trò của giao tiếp trong đời sống & trong kinh doanh
 • Hiểu các phương tiện trong giao tiếp
 • Các nguyên tắc trong giao tiếp
 • Biết sử dụng kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp
 • Phát triển các kỹ năng giao tiếp với khách hàng
 • Bổ sung các kỹ năng và phong cách giao tiếp hiệu quả.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
 • Sử dụng giao tiếp như một công cụ hữu hiệu trong công việc.

2. Phương pháp huấn luyện

Hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ đuợc nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. người học sẽ
làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình. Đặc biệt, phương pháp huấn luyện bao gồm:

 • Các bài giảng ôn lại các ý niệm cốt lõi và giới thiệu lý thuyết và nghiên cứu mới
 • Các tình huống biểu thị khuôn khổ áp dụng và những ý niệm chẩn đoán mà học viên sẽ sử dụng trong mô phỏng hoạt động giao tiếp – ứng xử trong cuộc sống và công việc.
 • Các bài thực hành cá nhân và thực hành nhóm có thể giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp
 • Các hoạt động nhóm gia tăng sự hiểu biết của bạn về các ý niệm và khuôn khổ then chốt
 • Thời gian tư duy giúp bạn tiêu hoá thông tin và đánh giá làm thế nào để ứng dụng những kỹ năng và kiến thức mới
 • Tài liệu chương trình phong phú giúp bạn có thêm một kênh tham khảo

3. Nội dung chi tiết của khóa học

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
1.Khái quát về giao tiếp   ❖ Khái niệm về giao tiếp
❖ Các mô hình giao tiếp trong xã hội
❖ Tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống và công việc
❖ Phân loại giao tiếp
2. Nghệ thuật giao tiếp gây ấn tượng  ❖ Gặp gỡ và thu hút đối tượng
❖ Chuẩn bị để tạo ấn tượng đầu tiên
❖ Cách giới thiệu bản thân hiệu quả
❖ Truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ cơ thể
❖ Quan điểm của đối phương
3. Nghệ thuật lắng nghe và phản hồi hiệu quả  ❖ Lắng nghe tích cực
❖ Kỹ năng đặt câu hỏi
❖ Kỹ năng trình bày thuyết phục
❖ Kỹ năng đặt câu hỏi thông minh
❖ Kỹ năng hồi đáp hiệu quả
❖ Tình huống thực hành kỹ năng đặt câu hỏi và hồi đáp
4. Các hình thức giao tiếp trong công việc và trong cuộc sống  ❖ Giao tiếp trực tiếp
❖ Giao tiếp qua Email:
   ✓ Cách đặt tên mail
   ✓ Các bước viết một email
❖ Giao tiếp qua điện thoại:
   ✓ Tầm quan trọng của việc giao tiếp qua điện thoại
   ✓ Những lưu ý khi giao tiếp qua điện thoại
5. Thái độ chuyên nghiệp trong giao tiếp  ❖ Mô hình ASK
❖ Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong giao tiếp

4. Thông tin giảng viên

Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân

 

• Tiến sĩ QTKD: Đại học quốc gia Singapore (NUS)

• Nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam

• Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd.

• Tổng Giám đốc Nhãn hiệu Mĩ phẩm Nivea

• Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.


TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA – VP BÌNH DƯƠNG
Số 555A, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. TDM, Bìnhh Dương
Tel/fax: 0908 390 114 – 0901 252 288
fb.com/TopOlympiaPhiaNam top-olympia.edu.vn