QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Chương trình đào tạo ” Quản trị chiến lược kinh doanh”

1. Giới thiệu

Vận hành Doanh nghiệp bằng kinh nghiệm cũ và tư duy chủ quan thường khiến nhiều đơn vị đi vào lối mòn và không có khả năng ứng phó với sự thay đổi.

Khóa đào tạo “Quản trị chiến lược doanh nghiệp” được giảng dạy bởi Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hiền do Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức sẽ trang bị:

 • Kiến thức đồng bộ và phương pháp xây dựng Chiến lược, để tìm ra cách thức kinh doanh phù hợp với nội lực của Doanh nghiệp và là nền tảng để các hoạt động khác đi đúng hướng.
 • Kết hợp lý thuyết đúng đắn với chia sẻ thực tiễn từ các tập đoàn nước ngoài và công ty Việt Nam, sẽ giúp học viên ứng dụng được một cách sâu sắc nhất.

2. Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp các học viên có thể: 

 •  Nắm được quy trình quản trị Chiến lược và phương thức cạnh tranh cho Doanh nghiệp.
 • Biết cách thiết lập mục tiêu Chiến lược và điều chỉnh theo từng giai đoạn ở thực tế.
 •  Phương pháp xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.
 • Kỹ thuật đánh giá cơ hội và thách thức, thế mạnh và điểm yếu của Doanh nghiệp.
 • Phương pháp xác định các đơn vị kinh doanh Chiến lược, trong mô hình đa ngành (nếu có).
 • Nền tảng kiến thức để tạo ra tập hợp giá trị độc đáo và điểm khác biệt cho Doanh nghiệp.
 • Có tư duy và phương pháp xây dựng các giải pháp hành động Chiến lược thực thi mang tính đồng bộ và dài hạn: Nhân sự, Marketing, Tài chính, Công nghệ, Hệ thống thông tin, R&D.

3. Đối tượng tham gia

❖ Chủ tịch HĐQT, HĐTV
❖ Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc
❖ Giám đốc chức năng, Trưởng phó phòng ban
❖ Các học viên khác muốn tìm hiểu chiến lược công ty, chiến lược bộ phận  

4. Nội dung chi tiết của khóa học

STT NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Chiến lược với doanh nghiệp ❖ Nắm vững quy trình xây dựng và quản trị chiến lược.
❖ Phân biệt các loại chiến lược và vai trò của chúng trong vận hành kinh doanh.
❖ Hiểu được nguyên lý kết cấu mô hình tập đoàn và các đơn vị kinh doanh
2. Xây dựng Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp ❖ Nắm được các phương pháp viết những tuyên bố mang tính định hướng và mục tiêu cho doanh nghiệp dựa trên sự lựa chọn về phạm vi chiến lược như: ngành nghề kinh doanh, khách hàng mục tiêu, sản phẩm và sự khác biệt để hấp dẫn khách hàng, đối tác, cổ đông và nhân viên.
3. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp ❖ Xác định những nhóm nhân tố từ môi trường kinh doanh bên ngoài có ảnh hưởng.
❖ Nắm được kỹ thuật để đánh giá đúng cơ hội và phát hiện ra thách thức đối với doanh nghiệp
4. Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp ❖ Phân tích nội bộ theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau và nắm được kỹ thuật để đánh giá đúng thế mạnh, điểm yếu và các lợi
thế cạnh tranh cũng như năng lực vượt trội của doanh nghiệp.
5. Tổng hợp và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp ❖ Kỹ thuật tổng hợp các phân tích về Doanh nghiệp để xác định định hướng phát triển, vị thế Chiến lược và lựa chọn phương án Chiến lược.
❖ Công cụ giúp Doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với giai đoạn và bối cảnh.
6. Các loại chiến lược doanh nghiệp ❖ Hiểu những chiến lược được áp dụng cho từng lĩnh vực và các đơn vị kinh doanh của Doanh nghiệp.
❖ Chiến lược cạnh tranh cụ thể gắn với sản phẩm và thị trường xác định.
7. Giải pháp thực thi và kiểm soát triển khai chiến lược ❖ Tư duy và phương pháp thực hiện chiến lược với định hướng giải pháp chính: CNTT, Marketing, R&D, Nhân sự, Tài chính,… và đo lường, kiểm soát tiến trình triển khai

5. Thông tin giảng viên

  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH
       TS. Nguyễn Mạnh Hiền

 •  Giảng viên ĐH UBIS (Thuỵ Sĩ)
 •  Chủ tịch kiêm CEO Cty Tiếp thị & Thương mại B2C
 •  Nguyên phóng viên kinh tế đối ngoại các báo Thanh Niên,Saigon Giải phóng. Giảng viên trường Doanh nhân Top Olympia

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA – VP BÌNH DƯƠNG
Số 555A, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. TDM, Bìnhh Dương
Tel/fax: 0908 390 114 – 0901 252 288
fb.com/TopOlympiaPhiaNam top-olympia.edu.vn