TỐI ƯU THIẾT KẾ 2D 3D NỘI THẤT NGÀNH GỖ

1. Giới thiệu

–  Khái quát về sự ra đời của công cụ vẽ 3D ( phần mềm Solidworks)

–  Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm thiết kế 3D Solidwwords

–  Giao diện làm việc và những công cụ vẽ 3D và 2D

2. Mục tiêu hoàn thành sau khóa học

 • Nắm bắt được các thao tác trong phần mềm vẽ 3D Solidwworks
 • Quản lý tốt các thư viện và những thiết kế
 • Tối ưu hóa thiết kế nhanh nhất và sửa đổi nhanh
 • Hạn chế sai sô khi thiết kế mức thấp nhất
 • Chuyển đổi 2D – 3D và ngược lại
 • Chuyển đổi thiết kế cho bên gia công
 • Thao tác nhanh trong phần mềm ( rút ngắn thời gian thiết kế)
 • Tự tin hơn khi đi phỏng vấn
 • Phân tích tính toán mức độ chịu lực và hư hỏng sau khi sử dụng và tác động lên sản phẩm
 • Gắn những map gỗ, hình ảnh thực chụp được và chi tiết
 • Làm chủ được phần mềm

3. Đối tượng tham gia khóa học

–  Sinh viên mới ra trường hoặc đang đi học

–  Công nhân, nhân viên công ty

–  Giám đốc, quản lý công ty,

4. Nội dung chi tiết khóa học 

STT NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Môi trường 2D ❖ Tạo những ràng buộc sketch

❖ Đưa những 2D từ bản CAD vào hoặc từ hình ảnh và từ PDF vào

❖ Chỉnh sửa những kích thước ràng buộc không bị lỗi

2.Môi trường 3D ( Thiết kế trực tiếp trong môi trường Part) ❖ Dựng 3D từ môi trường sketch

❖ Chỉnh sửa nhanh trong môi trường 3D

❖ Thiết kế vẽ nội thất trong môi trường 3D

❖ Xuất những bodies trong 3D ra thành những chi tiết riêng lẻ

❖ Chỉnh sửa liên kết với nhau từng môi trường

❖ Sử dụng những lệnh chuyên về ngành gỗ

❖ Tạo hình ảnh map gỗ thực để đưa vào chi tiết

3. Lắp ghép những part chi tiết lại với nhau ❖ Lắp ghép những chi tiết với nhau

❖ Sử dụng những thao tác để lắp ghép chuyển động

❖ Chỉnh sửa và vẽ trực tiếp trong môi trường lắp ghép assembly

❖ Thiết kế ngược trong môi trường assembly ra môi trường chi tiết

❖ Quản lý save chi tiết không bị trùng tên

❖ Check va chạm

❖ Check độ hở trong lắp ghép

❖ Phân rã lắp ghép

❖ Lấy những thư viện có sẵn trong phần mềm

4.Xuất bản vẽ ❖ Xuất bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp ghép ra PDF hoặc AUTOCAD

Xuất bản vẽ phân rã

Tạo bảng thống kê khối lượng vật tư

Tạo những tiêu chuẩn dung sai

Tạo mẫu khung bản vẽ chuẩn

Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh chi tiết bị sai kích thước.

5. Tạo những chi tiết 3D khó ( nâng cao) ❖ Sử dụng những công cụ nâng cao

❖ Hiểu được những chi tiết bắt đầu từ đâu và những cái nào cần vẽ trước

❖ Xuất bản vẽ những chi tiết nâng cao

6. Phân tích tính toán ( nâng cao) đưa ra giải pháp giúp tiết kiệm chi phí, thời gian ❖ Phân tích khả năng chịu lực của chi tiết

❖ Tính toán gia cố thêm cho an toàn

❖ Tiết kiệm vật liệu